Informačná povinnosť spoločnosti vypracovaná v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

|